Kesämökkimyynti Suomessa

Suomalainen yritys Art -Tuote Oy on perustettu vuonna 2000.Se on Etelä-Suomessa toimiva asuin-, vapaa-ajan ja liikuntakohteiden pääurakoitsija. Tarjoamme kattavan pääsyn rakentamiseen ja korja-uksiin, valmistelutöistä lupien saantiin ja täysin valmiin kohteen käyttöön luovutukseen saakka.

Huipputasoinen laatutaso varmistetaan jatkuvalla teknisellä valvonnalla, työntekijöiden korkealla ammattitaidolla ja töiden mallikelpoisella organisoinnilla.

Yhteistyö Suomen johtavien rakennustarvikkeiden valmistajien kanssa antaa meille mahdollisuuden tarjota parhaimpia ratkaisuja mukavien, luontoystävällisten ja energiatehokkaiden asuintilojen ra-kentamisessa

Rakennusta suunnitellessamme pyrimme aina mahdollisimman hyvin "istuttamaan" sen ympäröi-vään luontoon, säilyttäen, ja jatkossa kehittämään maiseman luonnollista kauneutta, koska siitä suu-ressa määrin riippuu kohteessa asujien maaseutuelämän laatu.

Yrityksemme kantaa täydet takausvastuuvelvoitteet kaikesta rakentamiseen liittyvästä, käsittäen rakentamisessa käytetyt materiaalit sekä tarvikkeet ja kaikenlaiset suoritetut työt. Meidän rakenta-missamme taloissa on minimaalinen perustusten vajoaminen, jonka turvaavat yhtiömme asiantunti-jat. Sama koskee kaikkia teknisiä järjestelmiä, vesikattopäällysteen laatua, perustuksia ja savuhor-mien kuntoa.