Laadukkaan rakentamisen yksi peruselementeistä ovat oikein laaditut rakennusasiapaperi. Toisaalta kiinnitämme paljon huomiota rakentamiemme talojen arkkitehtuuriseen tyyliin, jonka juuret ovat perinteisessä suomalaisessa puurakentamisessa.

Suunnittelu tehdään tilaajan antaman suunnittelutehtävän mukaisesti, (tai pääurakoitsija voi tehdä sen, ja tilaaja vahvistaa). Suunnitteluasiapapereihin sisältyy yleensä:

 1. seloste (pyydettäessä);
 2. tontin suunnittelulaitoksen kaavio (tilannesuunnitelma);
 3. arkkitehtuuriratkaisut
 4. rakenne- ja tilavuussuunnitteluratkaisut;
 5. teknisen laitteiston tiedot, sisältäen:
   — sähköistysjärjestelmä
   — vesijohto- ja vedenpoistojärjestelmä
   — lämmitys ja ilmanvaihto;
 6. muotoilusuunnitelma (pyydettäessä).

Tarjoamamme suunnitteluratkaisut ovat harkittuja ja perusteellisia. Tulevaisuudessa ratkaisut tar-joavat mahdollisuudet nykyaikaisiin ominaisuuksiin, korkeatasoista mukavuutta, alhaiset asumis-kustannukset, mikä pidentää olennaisesti asunnon käyttöikää. Järkevästi laaditulla tilannesuunni-telmalla on vahva myönteinen vaikutus elämän laatuun valitussa paikassa.

Yrityksemme hoitaa rakennusluvan pikaisen hyväksynnän. Standardityyppisen kesämökin rakenta-mistilauksen yhteydessä arkkitehtuuri-, rakenne- ja tilavuussuunnitteluratkaisut hoidetaan maksut-tomasti. Itse rakennusluvan hinta Suomessa on verrattain kohtuullinen eikä sen saanti kestää koh-tuuttoman kauaa.

Lähetä kysymys tai suunnittelutilaus