Suoritamme kaikenlaista korjaustyötä, kuten esimerkiksi ulkonäkökorjausta, kunnostusta, ehkäise-vää korjausta, samoin kuin täyskorjausta ja uudistuskorjausta.

Kesämökkien samoin kuin muidenkin kohteiden korjaustyöt suoritamme silmämääräisellä ja tarvit-taessa laitevalvonnalla.

Asiaan kuuluu ehdottomasti valvontatietojen, suunnitteluasiapapereihin sekä rakennuksen luovutuk-sen jälkeisen käyttöön liittyvien tietojen (ns. talouskirjan) analyyttinen yhteen sovittaminen, minkä ansiosta tilaa saa:

  • kohteen tietojen täyden järjestelmällistämisen juuri nyt;
  • kohteen teknisen tilan täyden arvioinnin;
  • perustellut arviot luultavimmista syistä rakenteiden ja materiaalien mahdollisiin vikoihin ja vahingoittumiseen;
  • suositukset materiaalien, rakenteiden tai teknisten järjestelmien osittaiseen tai täydelliseen jälleenrakentamiseen, sekä lisäksi mahdollisesti tarvittavien uudelleen suunnittelu- tai korja-usrakentamistoimenpiteiden luettelon;
  • tulossa olevien rakentamisen materiaalikulujen arvion suunnilleen.
Lähetä kysymys tai korjausrakentamistilaus